naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


december 2010
Inleiding

Via deze nieuwsbrief informeert LENS business software u over belangrijke updates, die in Q-link / Q-base / Performance manager doorgevoerd zijn, en over geplande cursussen.

Updates
Q-link: ‘Reageer op dit document’ aangepast
Medewerkers die uw kwaliteitshandboek mogen raadplegen, kunnen via de knop  'Reageer op dit document' vragen en opmerkingen plaatsen. Dit bericht wordt nu via de mail verzonden naar zowel de documenteigenaar als de documentbeheerder indien dit verschillende personen zijn. Voorheen ging de mail alleen naar de documenteigenaar.
Q-base: Kopiëren van planning
In Q-base bestaat de mogelijkheid planningen op te nemen, bijvoorbeeld een interne auditplanning of een jaarplanning voor periodieke activiteiten.
U heeft nu de mogelijkheid een planning volledig te kopiëren, bijvoorbeeld voor een volgend jaar of voor een andere locatie. Na het kopiëren hoeft u alleen te controleren of de frequentie van alle activiteiten nog juist is en of de juiste personen ingedeeld zijn. Door op de betreffende activiteit te klikken, kunt u deze aanpassen of verwijderen. Uiteraard kunt u aan de planning ook nieuwe activiteiten toevoegen.
Performance manager: Categorieën indelen
Met de Performance manager kunt u prestatie-indicatoren meten. Deze indicatoren deelt u in categorieën in die voor uw organisatie relevant zijn. Als u consultantrechten heeft voor Performance manager kunt u deze categorieën voortaan zelf indelen, dat wil zeggen nieuwe categorieën toevoegen of bestaande categorieën aanpassen of verwijderen.
Performance manager: Toelichting bij data
Via data beheer legt u in Performance manager de resultaten van gemeten prestatie-indicatoren vast. Bij het invoeren van de data kunt u vanaf nu ook een toelichting registreren. In de prestatiekaart verschijnt bij data met een toelichting rechts bovenin een driehoekje. Met uw muis maakt u de toelichting zichtbaar.
Cursussen
Cursussen eerste kwartaal 2011
In het eerste kwartaal van 2011 organiseren wij weer gebruikerscursussen Q-link. U heeft hierbij de keuze uit de basiscursus en de cursus voor gevorderden. Meer informatie over de inhoud van de cursussen vindt u hier.

De basiscursus wordt aangeboden op de volgende data en locaties:

  • dinsdag 18 januari 2011 in Zwolle van 9.30 uur tot 13.00 uur
  • donderdag 10 februari 2011 in Utrecht van 9.30 uur tot 13.00 uur.


De cursus voor gevorderden wordt aangeboden op de volgende data en locaties:

  • dinsdag 11 januari 2011 in Utrecht van 09.30 uur tot 12.30 uur
  • dinsdag 11 januari 2011 in Utrecht van 14.00 uur tot 17.00 uur
  • dinsdag 18 januari 2011 in Zwolle van 14.00 uur tot 17.00 uur
  • donderdag 10 februari 2011 in Utrecht van 14.00 uur tot 17.00 uur.


Doelgroep:
 Q-link gebruikers met beheerfunctie
Kosten: € 125,- per deelnemer, vanaf 2 deelnemers € 100,- per deelnemer (excl. BTW)
Aanmelden: Klik hier om u in te schrijven.

Voor meer informatie over de cursus of met vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 035 – 628 62 88 of mail ons door op deze mail te antwoorden.