naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


september 2023
Inleiding

In deze nieuwsbrief leest u over de updates die in Q-link zijn gedaan. Daarnaast geven wij u gebruikerstips en informeren wij u over ons cursusaanbod.

 

Tevens attenderen wij u nogmaals op het nieuwe startscherm dat wij voor u kunnen instellen. Bent u benieuwd hoe dit nieuwe startscherm eruitziet? Klik dan hier om een voorbeeld te bekijken.


Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft over de verschillende functionaliteiten, aanpassingen wilt laten doorvoeren in Q-link of het nieuwe startscherm wilt laten instellen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk, per mail via info@lens-bs.nl of telefonisch op 035-6286288.

Q-link
Updates Q-link

Extra zoekfilter bij zoeken in Q-link handboeken
Op het startscherm van Q-link kunt u direct in uw handboek(en) zoeken. Wanneer u toegang heeft tot meerdere handboeken wordt standaard in alle beschikbare handboeken gezocht. Met de nieuwe update kan gefilterd worden in welke handboeken u wel of niet wilt zoeken. Daarvoor selecteert u de betreffende handboeken onder het Zoekfilter.

Geen versieophoging of autorisatieverzoek bij aanpassen documenteigenschappen
Wanneer een document in Q-link wordt aangepast, wordt standaard het versienummer van het document verhoogd. Er kan worden ingesteld dat er geen versieophoging wordt doorgevoerd wanneer alleen de documenteigenschappen worden gewijzigd. In geval de documentautorisatie aan staat, wordt er ook geen nieuw autorisatieverzoek verzonden.

Extra mailoptie na autorisatie van Q-link document
Aan de documentautorisatie in Q-link is een extra mailoptie toegevoegd. Deze mailoptie reageert direct nadat een document wordt geautoriseerd. Er wordt dan een mail gestuurd naar de documenteigenaar of -beheerder. Wilt u hier graag gebruik van maken dan kunnen we deze functionaliteit activeren.

Valide t/m datum uitsluitend in toekomst
Bij de documenteigenschappen in Q-link kunt u een valide t/m datum invoeren. Dat kan een datum zijn in de toekomst, maar ook in het verleden. Het is mogelijk om in te laten stellen dat er bij het invoeren van een valide t/m datum in een Q-link document uitsluitend een datum in de toekomst gekozen kan worden.

Nieuw overzicht: Overzicht documenten met flowchart
In Q-link kunnen diverse overzichten worden opgevraagd. Er is een nieuw overzicht toegevoegd nl. ‘Overzicht documenten met flowchart’. Zo kunt u in één oogopslag zien in welke documenten een flowchart is opgenomen.

Heeft u vragen over één van deze updates of wilt u een instelling laten aanpassen, neemt u dan contact met ons op via info@lens-bs.nl of 035-6286288.
Q-base
Updates Q-base


Andere benaming voor 'Mijn afhandelingsplannen'

Op het startscherm bij Q-base vindt u de knop ‘Mijn afhandelingsplannen’. Omdat deze term niet voor iedereen even duidelijk is, kunnen we deze knop een andere titel geven, bijvoorbeeld 'Planningen'.


Geen filter instellen op gebruiker bij ‘Mijn afhandelingsplannen’

Bij afhandelingsplannen wordt standaard het filter op alleen afhandelingsplannen van de ingelogde gebruiker ingesteld. Dit is niet altijd handig, omdat men bijvoorbeeld liever de planningen van de locatie ziet (ook al bent u zelf niet de eigenaar van de planning). Dit filter op ingelogde gebruiker kan standaard uitgezet worden.


MP3 of Pdf meteen te openen

Voorheen moesten bijlagen in Pdf- of MP3-format eerst gedownload worden naar de lokale computer. We kunnen nu voor u instellen dat deze bijlagen direct geopend worden, zonder dat ze op een computer achterblijven.


Heeft u vragen over één van deze updates of wilt u een instelling laten aanpassen, neemt u dan contact met ons op via info@lens-bs.nl of 035-6286288.

Gebruikerstips
Speciale instellingen in Q-base


In Q-base kunnen speciale instellingen worden toegevoegd, zoals:

 

Automatische activiteiten

U kunt in laten stellen dat er automatisch een activiteit wordt aangemaakt wanneer een registratie wordt vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld bij de registratie van een klacht de activiteit ‘Bespreken met cliënt’ automatisch aangemaakt worden voor bijvoorbeeld de teamleider en binnen een zekere termijn. Daarnaast is het mogelijk in te stellen dat de melder van de registratie automatisch een activiteit krijgt toebedeeld.

 

Velden onderdrukken

In de registratieformulieren in Q-base kunnen er velden zijn, die voor de melder niet van belang zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om velden waarin de kwaliteitsfunctionaris haar/zijn beoordeling van de registratie invult. Er kan ingesteld worden dat deze velden bij de initiële registratie niet zichtbaar zijn, maar pas zichtbaar worden wanneer de registratie door de daartoe bevoegde medewerker wordt geopend.

 

Keuze voor afhandelingsplan niet zichtbaar

Wanneer een registratie wordt vastgelegd, heeft de melder de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Afhandelingsplan’ waardoor de melder activiteiten aan anderen kan toebedelen. Deze mogelijkheid kan worden uitgezet. Alleen gebruikers die daartoe bevoegd zijn, kunnen dan een Afhandelingsplan aanmaken.

 

Termen ‘Categorie’ en ‘Subcategorie’ aanpassen

Na het kiezen van het type registratie dat vastgelegd wordt, moet altijd gekozen worden voor een ‘Categorie’ en ‘Subcategorie’. Deze termen zijn niet altijd even duidelijk en kunnen naar uw wens worden aangepast. Categorie kan dan bijvoorbeeld ‘Soort oorzaak’ worden. Per type registratie kan andere terminologie ingesteld worden.

 

Deze speciale instellingen in Q-base kunnen wij kosteloos voor u toevoegen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan contact met ons op via info@lens-bs.nl of 035-6286288.

 

Cursussen
Q-link cursussen


LENS business software verzorgt cursussen die u kunnen helpen om Q-link beter te gebruiken in uw organisatie. Er is een cursus voor beginnende gebruikers en een verdiepingscursus voor gebruikers die ervaring hebben met Q-link, maar meer willen leren over de mogelijkheden en een cursus over Risicoanalyse en Q-safe.

 

De volgende cursussen staan gepland:

 • Q-link basiscursus: 
  • dinsdag 10 oktober 09.30-13.30 uur online
 • Q-link verdiepingscursus: 
  • donderdag 5 oktober van 09.30 tot 13.30 uur online
  • dinsdag 21 november van 09.30 tot 13.30 uur online 
 • Risicoanalyse en Q-safe:
  • donderdag 2 november van 09.30 tot 15.30 uur online

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een cursus voor uw organisatie te verzorgen (online of op locatie) waarbij het programma op uw wensen wordt afgestemd.

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.