naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


september 2022
Inleiding


In deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest recente updates die in Q-link zijn gedaan. Daarnaast leest u over Happy Survey. Dit is ons online instrument voor klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tenslotte treft u ons cursusaanbod voor het komende najaar aan.

 

Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft over de verschillende functionaliteiten of aanpassingen wilt laten doorvoeren in Q-link, kunt u contact opnemen met onze helpdesk, per mail via info@lens-bs.nl of telefonisch op 035-6286288.

Updates
Q-link URL van een specifiek document kopiëren


Voor diverse communicatiekanalen (zoals nieuwsbrieven, memo’s of e-mail) kan het nuttig zijn om collega’s direct naar het juiste document in Q-link te verwijzen. Ieder document in Q-link heeft zijn eigen URL (webpagina). In Q-link Raadplegen is een knop toegevoegd om de URL van het betreffende document te kopiëren. Als u deze URL gebruikt in uw communicatie, komt de lezer na het aanklikken van de link (na inloggen) meteen in het juiste Q-link document. 

Totaaloverzicht van alle Q-link documenten met documenteigenschappen


In Q-link kunt u verschillende overzichten opvragen. U kunt deze vinden op het Q-link startscherm bij Overzichten. Nu is het mogelijk om een totaaloverzicht van alle documenten inclusief alle documenteigenschappen op te vragen. Het overzicht heet ‘Overzicht documenten’.

Dit overzicht bevat de volgende velden: titel, status (definitief of concept), documenttype, datum laatste wijziging, valide t/m datum, eigenaar, beheerder, autorisator, autorisatiestatus (wel/niet geautoriseerd) en autorisatiedatum. Indien gewenst kunt u dit overzicht, net als alle andere overzichten, exporteren naar Excel of Word.

Toelichting Q-base activiteiten op startscherm zichtbaar


Op het startscherm van Q-base staan rechts uw openstaande activiteiten vermeld. Bij het invoeren van een activiteit kan een toelichting vermeld worden. Door in het startscherm met uw muis over de activiteiten te gaan, kunt u zien welke toelichting bij de activiteit hoort. 

Anoniem melden in Q-base


Het kan prettig zijn om bepaalde registraties, zoals incidenten of medewerkersklachten anoniem te kunnen melden. Deze nieuwe functionaliteit in Q-base maakt dit mogelijk. Als u aangeeft bij welke registraties u de mogelijkheid wilt hebben om anoniem te kunnen melden, stellen wij dat voor u in.

Bij registraties met deze instelling ziet de medewerker die een melding invoert, links in het scherm onder zijn/haar gebruikersnaam een extra knop ‘Anonimiseren’.

Als een melding anoniem ingevoerd wordt, is niet meer te zien wie de registratie heeft ingevoerd. 

Q-base Overzichten opslaan als Favoriet


Via Q-base Overzichten kunt u allerlei overzichten en analyses maken van ingevoerde registraties. Het is nu mogelijk om de instellingen van een overzicht dat u vaker wilt gebruiken, op te slaan als favoriet (voor u zelf of voor alle collega’s). Alle ingestelde filters en selecties bij Kolomkop en Rijwaarden worden bewaard, zodat u ditzelfde overzicht later eenvoudig nogmaals kunt genereren. U hoeft dan alleen nog maar de gewenste meetperiode in te stellen. 

Tevredenheidsonderzoeken en PREM Wijkverpleging
Tevredenheidsonderzoeken


Wist u dat LENS business software een klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek voor u kan uitvoeren? We hebben hiervoor het online instrument Happy Survey ontwikkeld. Het laten uitvoeren van een meting kan al vanaf 200 euro. Meer informatie vindt u op de website www.happysurvey.nl.

PREM Wijkverpleging


LENS business software is ook een meetbureau voor het uitvoeren van de PREM Wijkverpleging. Dit is een verplicht instrument voor thuiszorgorganisaties die zorg bieden die vanuit de Zvw gefinancierd wordt. In samenwerking met onze partner Adcase kunnen we de gehele meting voor u uitvoeren. We kunnen gebruik maken van Happy Survey voor een online meting, maar ook het versturen van papieren vragenlijsten en de verwerking daarvan behoort tot de mogelijkheden.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten, neemt u dan contact met ons op via info@lens-bs.nl of telefonisch via 035-628 62 88. 

Cursussen
Q-link cursussen

LENS business software verzorgt cursussen die u kunnen helpen om Q-link beter te gebruiken in uw organisatie. Er is een cursus voor beginnende gebruikers, een verdiepingscursus voor gebruikers die ervaring hebben met Q-link, maar meer willen leren over de mogelijkheden en een cursus over Risicoanalyse en Q-safe.

 

Voor dit najaar staan de volgende cursussen gepland:

 • Q-link basiscursus: 
  • dinsdag 13 september van 09.30 tot 14.00 uur online
  • donderdag 13 oktober van 09.30 tot 14.00 uur in Hilversum
 • Q-link verdiepingscursus: 
  • donderdag 22 september van 09.30 tot 14.00 uur online
  • dinsdag 1 november van 09.30 tot 14.00 uur in Hilversum
 • Risicoanalyse en Q-safe: 
  • dinsdag 27 september van 09.30 tot 17.00 uur in Hilversum

 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een cursus voor uw organisatie te verzorgen (online of op locatie) waarbij het programma op uw wensen wordt afgestemd.

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.