naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


mei 2022
Inleiding

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de gebruikersbijeenkomsten die we dit voorjaar hebben georganiseerd. Daarnaast informeren wij u over de laatste updates en geven we enkele gebruikerstips. Tenslotte treft u ons cursusaanbod aan.

Gebruikersbijeenkomsten

In maart en april hebben we bijeenkomsten voor Q-link gebruikers georganiseerd. De wensen en ideeën die tijdens deze bijeenkomsten naar voren zijn gekomen, nemen wij mee in de ontwikkeling van Q-link. Als u niet heeft deelgenomen aan de gebruikersbijeenkomsten, maar wel wensen of ideeën heeft over de ontwikkeling van Q-link, dan horen we dat graag! Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@lens-bs.nl. Als u liever belt, dan kunt u ons bereiken op 035-6286288.

Updates
Afgesloten activiteiten niet meer direct zichtbaar in Q-base

In de module Q-base registreert u onder andere uw klachten, incidenten, bevindingen en planningen. Met de schermen Mijn activiteiten en Mijn afhandelingsplannen houdt u zicht op uit te voeren activiteiten en planningen. Als via Mijn activiteiten of Mijn afhandelingsplannen een overzicht werd opgevraagd om de openstaande activiteiten of afhandelingsplannen te tonen, werden de afgesloten activiteiten en afhandelingsplannen ook weergegeven. Dit is aangepast. Het vinkje bij ‘Afgesloten activiteiten niet weergeven’ staat nu standaard aan. Om afgesloten activiteiten of afhandelingsplannen zichtbaar te maken, kunt u het vinkje uitzetten. Wanneer u liever de oude instelling wenst, dus standaard ook de afgesloten activiteiten en afhandelingsplannen tonen, kunnen we dat voor u instellen.
Logbestand Q-link, Q-base en Q-safe exporteren naar Excel

De modules Q-link, Q-base en Q-safe hebben een logbestand waarin alle acties van gebruikers worden bijgehouden. Het logbestand voor Q-link geeft per document, per gebruiker of per actie (bijvoorbeeld document raadplegen, aanpassen of verwijderen) weer wat er gedaan is. In het Q-base logbestand worden alle bewerkingen in de registraties en activiteiten getoond. Dit kan per gebruiker, per soort actie, per locatie of voor een specifieke registratie getoond worden. In Q-safe worden alle acties bij het uitvoeren van de risicoanalyse getoond (per persoon of per actie). Het is nu mogelijk om selecties uit de logbestanden te exporteren naar Excel.
Gebruikerstips
Wijzigingen in structuur of formulieren Q-base kosteloos doorgevoerd


Uw Q-link applicatie moet zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van uw organisatie. Dat geldt zeker voor de Q-base registratiemodule. Mist u bijvoorbeeld keuzemogelijkheden bij type registraties, categorieën of subcategorieën of zijn er teveel mogelijkheden? Dit soort wijzigingen worden kosteloos voor u doorgevoerd.

Ook het aanpassen van formulieren (zoals meer/minder vragen, andere keuzemogelijkheden, vragen wel/niet verplicht) en het instellen van (automatische) activiteiten is kosteloos mogelijk. Dit kan u helpen om de mogelijkheden van Q-base optimaal te benutten en uw kwaliteitsmanagement praktisch en efficiënt in te zetten. Voor een groot aantal registraties hebben we voorbeeldindelingen en voorbeeldformulieren die u kunnen inspireren om de kwaliteitsregistraties (nog) beter passend te maken.


U kunt wijzigingen doorgeven door een mail te sturen naar info@lens-bs.nl. Als u eerst wilt overleggen over de mogelijkheden, kunt u ons bereiken op 035-6286288.


Wilt u een advies om het gebruik van Q-link, Q-base, Q-safe en Performance manager te optimaliseren, dan is onze SCAN wellicht iets voor u. Hieronder leest u meer over de SCAN.

SCAN van Q-link: online ontzorgen


Vindt u kwaliteit voor uw klanten belangrijk, maar ontbreekt het u aan tijd om uw kwaliteitssysteem optimaal te onderhouden? Dan ontzorgen we u graag door uw kwaliteitssysteem te optimaliseren met een SCAN van Q-link. Tijdens deze online SCAN zullen we, in overleg met u, al uw Q-link modules zorgvuldig screenen op actualiteit en doeltreffendheid. Tevens bekijken we of de gebruikersprofielen/rechten nog actueel zijn.

Na de SCAN volgt een duidelijke rapportage waarin staat aangegeven wat er kan worden aangepast om het gebruik van Q-link te optimaliseren. De rapportage zal tijdens een afsluitende online meeting worden toegelicht.


Wilt u meer informatie over de werkwijze en de kosten, neem dan contact met ons op of kijk hier voor meer informatie.

Handleidingen


Voor iedere module binnen Q-link is een online handleiding beschikbaar met praktische informatie over het hoe, wat en waarom van de verschillende onderdelen. Deze handleidingen kunt u in uw eigen Q-link opvragen. Klik daarvoor rechts boven in het scherm van Q-link onder het vraagteken naast uw gebruikersnaam. Doet u dit op het portaal dan vindt u op die plaats alle handleidingen van de modules waarvan u gebruik maakt. Doet u dit binnen de module waarin u op dat moment werkt, dan vindt u daar de handleiding van de betreffende module.

Cursusaanbod
Q-link cursussen

LENS business software verzorgt cursussen die u kunnen helpen om Q-link beter te gebruiken in uw organisatie. Er is een cursus voor beginnende gebruikers, een cursus voor gebruikers die ervaring hebben met Q-link, maar meer willen leren over de mogelijkheden en een cursus over Risicoanalyse en Q-safe.

 

Op dit moment zijn de volgende cursussen gepland:

  • Q-link basiscursus: 
    • donderdag 9 juni van 09.30 tot 14.00 uur
  • Q-link verdiepingscursus: 
    • dinsdag 21 juni van 09.30 tot 14.00 uur
  • Risicoanalyse en Q-safe: 
    • dinsdag 27 september van 09.30 tot 17.00 uur

 

De cursussen vinden plaats op ons kantoor in Hilversum. Vanaf september 2022 bieden we de Q-link basiscursus en de verdiepingscursus ook online aan. De data hiervan worden in de volgende nieuwsbrief gecommuniceerd. 


Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een cursus voor uw organisatie te verzorgen waarbij het programma op uw wensen wordt afgestemd. Dit kan online of op locatie georganiseerd worden.

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.