naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


februari 2022
Inleiding


In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste updates die in Q-link en Q-base zijn doorgevoerd. Daarnaast geven wij u gebruikerstips en informeren wij u over ons cursusaanbod.

 

Regelmatig krijgen we de vraag wat de kosten zijn van het gebruikmaken van updates en tips uit onze nieuwsbrief. Daarop is het antwoord heel eenvoudig: 'Indien er geen kosten vermeld zijn, worden wijzigingen kosteloos doorgevoerd!'

 

Wanneer u wensen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze helpdesk, per mail via info@lens-bs.nl of telefonisch op 035-6286288.


Updates
Overzicht leesbevestigingen in Q-link


In Q-link kan de functie ‘Leesbevestiging’ geactiveerd worden. Met deze functie kunt u gebruikers vanuit Q-link verzoeken een leesbevestiging te geven op een document. De betreffende gebruiker ontvangt hiervan een e-mail. Nadat een gebruiker een leesbevestiging heeft gegeven, ontvangt de vrager een bevestiging per mail. Indien gewenst kan ingesteld worden dat met een vaste frequentie een herinneringsmail gestuurd wordt aan collega's, die nog niet gereageerd hebben.

 

Via Q-link Overzichten kan vanaf nu het overzicht ‘Leesbevestigingen per document’ opgevraagd worden. In dit overzicht wordt getoond voor welke documenten een leesbevestiging is gevraagd, wie het document gelezen heeft en wie het document nog niet gelezen heeft.


Meer informatie zichtbaar bij ‘Mijn activiteiten’ in Q-base


In Q-base kunt u via ‘Mijn activiteiten’ een overzicht van activiteiten opvragen. In de kolom ‘Type registratie’ wordt getoond bij welke registratie, categorie en subcategorie een activiteit hoort. Het is nu mogelijk om in deze kolom aanvullende informatie uit de registratie te tonen. Het is dan duidelijker bij welke registratie de activiteit hoort. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de planning of de naam van het project. U kunt zelf aangeven welke velden u wilt zien via het scherm ‘Mijn activiteiten’. Neem contact met ons op om dit in te laten stellen.


Gebruikerstips
Performance manager: prestatiekaart kopiëren


Gebruikt u de module Performance manager dan kunt u zelf de prestatiekaart(en) van 2021 kopiëren naar 2022. Alle indicatoren, inclusief doelstellingen en toelichting, worden overgenomen en kunnen daarna zo nodig worden aangepast. Nadat de prestatiekaart is gekopieerd, verschijnt er bij de prestatiekaart 2021 een knop om deze te archiveren. Er kunnen dan geen prestatiemetingen meer ingevoerd worden, maar de prestatie-indicatoren blijven inzichtelijk.

In Performance manager kunt u instellen dat een mail verstuurd wordt als een prestatiemeting ingevoerd moet worden. Als de prestatiekaart gearchiveerd is, worden er geen mails meer verstuurd.

 

Werkt u in Performance manager met centrale prestatie-indicatoren met daaraan gekoppeld prestatie-indicatoren per locatie of discipline? Dan moet u eerst de centrale kaart kopiëren naar het nieuwe jaar. Daarna kunnen de gekoppelde prestatiekaarten gekopieerd worden. Is de volgorde van de prestatiekaarten niet (geheel) naar wens?  Neem contact met ons op om de gewenste volgorde in te laten stellen.

Q-link Gebruikersbijeenkomsten


Wij gaan weer gebruikersbijeenkomsten organiseren! In de gebruikersbijeenkomsten informeren wij u over komende ontwikkelingen van Q-link en horen wij graag welke wensen en ideeën u heeft.


De bijeenkomsten worden voor een aantal doelgroepen georganiseerd:

  • Gebruikersbijeenkomst voor huisartsen(posten) op donderdag 31 maart
  • Gebruikersbijeenkomst voor apotheken op donderdag 7 april
  • Gebruikersbijeenkomst voor zorgorganisaties (zoals thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg en ambulante zorgverleners) op dinsdag 12 april
  • Gebruikersbijeenkomst voor overige organisaties op donderdag 21 april

 

Alle gebruikersbijeenkomsten zijn online via Zoom en duren van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname is kosteloos.

Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar info@lens-bs.nl.

 

Wel wensen en ideeën, maar niet in de gelegenheid om naar de gebruikersbijeenkomst te komen? Laat het ons weten: info@lens-bs.nl.


Cursusaanbod
Q-link cursussen

LENS business software verzorgt cursussen die u kunnen helpen om Q-link beter te gebruiken in uw organisatie. Er is een cursus voor beginnende gebruikers, een cursus voor gebruikers die ervaring hebben met Q-link, maar meer willen leren over de mogelijkheden en een cursus over Risicoanalyse en Q-safe.

 

De volgende cursussen worden in het tweede kwartaal van 2022 gegeven:

  • Q-link basiscursus: dinsdag 5 april van 09.30 tot 14.00 uur 
  • Q-base verdiepingscursus: donderdag 14 april van 09.30 tot 14.00 uur
  • Risicoanalyse en Q-safe: donderdag 19 mei van 09.30 tot 17.00 uur

 

Afhankelijk van de Coronasituatie worden de cursussen op ons kantoor in Hilversum of online gegeven. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een cursus voor uw organisatie te verzorgen (online of op locatie) waarbij het programma op uw wensen wordt afgestemd.

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.