naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


juli 2021
Inleiding
Handleidingen geactualiseerd
De online handleidingen van Q-link, Q-base en Q-safe zijn geactualiseerd en aangevuld met praktische informatie over het hoe, wat en waarom van de verschillende onderdelen. Nadat u ingelogd bent op Q-link vindt u de handleidingen rechts bovenin onder het vraagteken.
Updates
Leesbevestiging Q-link
Q-link heeft een nieuwe functionaliteit: de leesbevestiging. Met deze functie kunt u specifieke gebruiker(s) of alle gebruikers met een bepaald gebruikersprofiel vanuit Q-link een e-mail sturen met het verzoek om het betreffende document te lezen. De gebruiker die om een leesbevestiging gevraagd wordt, ziet in het document de melding "U wordt verzocht een leesmelding te geven op dit document" met daarbij de knop 'Bevestig gelezen'. Er wordt dan een mail gestuurd naar degene die de leesbevestiging heeft gevraagd. Tevens wordt in het document vastgelegd dat het document is gelezen en wanneer. Ook kan (indien gewenst) een frequentie voor een herinneringsmail aan collega's, die nog niet gereageerd hebben, ingesteld worden.

Mail naar info@lens-bs.nl als u de leesbevestiging wilt laten activeren.
Q-safe uitbreiden voor ISO 27001
In Q-safe kunnen meerdere risicoanalyses opgenomen worden, bijvoorbeeld een risicoanalyse per locatie of discipline. Ook is het mogelijk een extra risicoanalyse voor het onderwerp Informatiebeveiliging toe te voegen. Om aan de eisen van ISO 27001 of NEN 7510 te voldoen, kunnen extra kolommen aan de Q-safe risicoanalyse toegevoegd worden. Er kunnen bijvoorbeeld kolommen toegevoegd worden waarin u kunt aanvinken of een risico effect heeft op Beschikbaarheid, Integriteit of Vertrouwelijkheid. Andere opties zijn een kolom Risico eigenaar of Beheersmaatregelen om de relatie met de norm te leggen.

Mocht u een uitbreiding wensen of willen overleggen over de mogelijkheden, bel of mail ons.
Risicoscore filteren
Met de knop Risicoscore in Q-safe kunt u filteren op risicoscores. Dit is nuttig als een proces veel risico's bevat en u graag specifieker wilt kijken naar een deel van de risico's. U kunt het filter op meerdere manieren gebruiken:
  • Vanaf: risico's worden weergeven vanaf de kleur die u aangeeft en hoger
  • Tot en met: risico's worden weergeven tot en met de kleur die u aangeeft en lager
  • Gelijk aan: alleen de kleur aan die u selecteert, wordt weergegeven.
Gebruikerstips
Gebruikersbeheer

Heeft u het gemak van het gebruiksbeheer al ontdekt in Q-link? Daarmee kunt u zelf gebruikers toevoegen of deactiveren en rechten muteren.

 

Het gebruikersbeheer werkt met gebruikersprofielen waaraan rechten voor de verschillende modules van Q-link gekoppeld zijn. Ook kunt u deze groepen gebruiken voor de Q-link leesbevestiging.


Is gebruikersbeheer bij u nog niet geactiveerd? Stuur dan een bericht naar info@lens-bs.nl of bel 035 - 628 62 88 om aan te geven wie in uw organisatie rechten voor gebruikersbeheer moet krijgen. Het is uiteraard ook mogelijk om te overleggen over de mogelijkheden en de beste instellingen voor uw organisatie. 

Volgorde modules
De volgorde waarin de verschillende modules in Q-link op het beginscherm worden weergegeven, kan worden aangepast. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld vaker gebruik maakt van Q-base registraties dan van het Q-link handboek. De module Q-base kan dan bovenaan worden gezet. Een ander optie is om de volgorde ongewijzigd te laten, maar een andere module te kiezen waarmee de applicatie opent na inloggen.
Cursussen
Q-link cursussen

LENS business software verzorgt cursussen die u kunnen helpen om Q-link beter te gebruiken in uw organisatie. Er is een cursus voor beginnende gebruikers en een cursus voor gebruikers, die ervaring hebben met Q-link, maar meer willen leren over de mogelijkheden van Q-link. De volgende cursussen worden dit najaar gegeven: 


  • Q-link basiscursus: dinsdag 14 september van 09.30 uur tot 14.00 uur 
  • Q-base verdiepingscursus: donderdag 7 oktober 09.30-13.30 uur  


Als de coronasituatie het toelaat worden de cursussen op ons kantoor in Hilversum gegeven. Anders wordt de cursus online gegeven.


Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.


Tevens bieden we de mogelijkheid om een cursus voor uw organisatie te verzorgen (online of op locatie) waarbij het programma op uw wensen wordt afgestemd.