naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


maart 2021
Inleiding
Onze helpdesk scoort een 9!
We besteden veel aandacht aan ondersteuning van onze klanten en het beantwoorden van helpdeskvragen. Dit wordt door onze klanten erg gewaardeerd. Onze helpdesk scoort in het tevredenheidsonderzoek dat we hebben uitgevoerd gemiddeld een 9.
PREM Wijkverpleging (voor thuiszorgorganisaties)

Sinds 2019 is de PREM Wijkverpleging verplicht voor alle thuiszorgorganisaties, die zorg bieden die vanuit de Zvw gefinancierd wordt. Ook in 2021 is de PREM Wijkverpleging verplicht. De meetperiode loopt van 1 maart tot 31 december 2021. 

LENS business software is een meetbureau voor de PREM Wijkverpleging. In samenwerking met onze partner AdCase kunnen we de gehele meting voor u uit handen nemen. Heeft u interesse om de meting door ons te laten uitvoeren, neemt u dan contact met ons op via de mail (info@lens-bs.nl) of telefonisch (035) 628 62 88. 

Updates
Inloggen verbeterd en tweefactor authenticatie

Het inloggen in Q-link is op een aantal punten verbeterd. Q-link heeft nu een knop ‘Wachtwoord vergeten’. Als een gebruiker zijn/haar wachtwoord is vergeten, kan hij/zij op deze knop klikken en wordt er een e-mail naar de gebruiker gestuurd. De gebruiker kan op de link in de e-mail klikken om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Tevens is het mogelijk om te kiezen voor tweefactor authenticatie. Dit is een extra beveiliging om in te loggen. Na het invoeren van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord wordt een verificatiecode verzonden naar het emailadres dat is gekoppeld aan het account en na het invoeren van deze code kunt u inloggen. 

Logging in Q-link

In Q-link worden alle acties van gebruikers gelogd, bijvoorbeeld het raadplegen van een document, het wijzigen van een document of het verwijderen van een document. Dit is terug te vinden in het Logbestand. Het Logbestand is te zien voor beheerders van alle documenten. Het Logbestand staat op het portaal in de middelste kolom.

Zoeken in alle Q-link handboeken

In Q-link kunnen meerdere handboeken staan. Vanaf het startscherm in Q-link zoekt u altijd in alle handboeken waarvoor u raadpleegrechten heeft. Zoeken wanneer u een handboek raadpleegt, kan op twee manieren worden ingesteld: zoeken in alleen dat handboek (standaardinstelling) of zoeken in alle handboeken (voor u aan te zetten).

Nieuwe functionaliteit: eenvoudig nieuwe registratie aanmaken


Q-base

Bij het afmelden van een activiteit in de Q-base jaarplanning wil je als gebruiker soms direct een nieuwe registratie aanmaken, bijvoorbeeld een Bevinding om de uitkomst van de betreffende activiteit vast te leggen. Om dat te ondersteunen is er bij de activiteiten in een jaarplanning een knop ‘Nieuwe registratie’ toegevoegd. Deze knop is te vinden onder de gerealiseerde einddatum, zodat na het afmelden meteen een vervolgregistratie kan worden ingevoerd.

 

Performance manager
Ook in Performance manager wil je na het invoeren van meetgegevens soms een Q-base registratie vastleggen om verbeteracties naar aanleiding van de meting in te kunnen plannen. Om dat te ondersteunen, is er in het scherm Databeheer een knop ‘Nieuwe registratie’ toegevoegd. Deze knop is bovenin het scherm te vinden naast de knop ‘Opslaan’.

Q-base registratieboom aan te klikken

In Q-base staat naast het veld waar de type registratie wordt geselecteerd een knop waarmee de totale Q-base registratiestructuur kan worden opgevraagd, de zogenaamde registratieboom. Het is nu mogelijk om op een item in de registratieboom te klikken, zodat je direct de geselecteerde registratie kunt invoeren.

Q-base planningen - kolommen sorteren en naam plan in Mijn afhandelingsplannnen

In een Q-base planning kunt u de kolommen op meerdere manieren sorteren. U kunt bijvoorbeeld activiteiten of activiteitenafhandelaren op alfabetische volgorde zetten.

In het scherm ‘Mijn Afhandelingsplannen’ wordt tegenwoordig ook de naam van het plan getoond. Indien gewenst kunnen wij voor u instellen dat in dit scherm meer velden uit de registratie worden weergegeven.

 

Neem contact met ons op als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebt over de verschillende functionaliteiten of aanpassingen wilt laten doorvoeren in Q-link: info@lens-bs.nl of 035-6286288.

Cursussen
Q-link cursussen

LENS business software biedt, in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021, alle Q-link cursussen online aan. De cursussen kunnen u helpen om Q-link beter te gebruiken in uw organisatie. Er is een cursus voor beginnende gebruikers en een cursus voor gebruikers, die ervaring hebben met Q-link, maar hun kennis willen verdiepen: 


  • Q-link basiscursus: donderdag 18 maart van 09.30 uur tot 14.00 uur
  • Q-base verdiepingscursus: dinsdag 23 maart van 09.30 uur tot 13.30 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.