naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


januari 2019
Inleiding
Nieuwe ontwikkelingen

 

In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste updates in Q-link, over een aantal gebruikerstips en over ons cursusaanbod.  

Er is hard gewerkt om het gebruikersbeheer voor Q-link te ontwikkelen, waardoor u zelf uw gebruikers kunt invoeren, muteren en deactiveren. In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de werking hiervan.


Tevredenheidsonderzoek

LENS business software heeft nu ook een online instrument voor tevredenheidsonderzoek ontwikkeld. Dit product heet Happy Survey. Meer informatie vindt u op de website www.happysurvey.nl.                                       

Updates
Gebruikersbeheer
 
Het is sinds kort mogelijk om in Q-link zelf gebruikers toe te voegen, gebruikersgegevens of gebruikersrechten te muteren of gebruikers te deactiveren.                                       

 

Het gebruikersbeheer werkt met gebruikersprofielen waaraan rechten voor de verschillende Q-link modules gekoppeld zijn. Via het gebruikersbeheer kunt u ook inzien welke medewerker welke rechten heeft.

 

Als u wilt dat wij het gebruikersbeheer voor u aanzetten, stuur dan een bericht naar info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88. We horen graag wie in uw organisatie rechten voor gebruikersbeheer moet krijgen. Wilt u overleggen over de mogelijkheden dan kunt u daarover ook contact opnemen. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om de wijzigingen aan ons door te geven en door te laten voeren.

Andere updates

 
Er worden regelmatig verbeteringen gedaan in Q-link. Een aantal updates brengen we graag bij u onder de aandacht.


Q-link functionaliteiten uitzetten voor raadplegers
Tot op heden waren Q-link overzichten voor iedereen met een inlog account inzichtelijk. Het is nu mogelijk de overzichten uit te zetten voor raadplegers, zodat alleen beheerders van een kwaliteitshandboek de bijbehorende overzichten kunnen inzien.

Ook bestaat nu de mogelijkheid om raadplegers via de functie Vergelijken uitsluitend definitieve versies te laten zien en geen concepten.

Beheer van concepten uitzetten
Wanneer u in Q-link (documentenbeheer) geen conceptversies gebruikt dan kan dit worden uitgezet. U werkt documenten dan altijd direct bij in de definitieve versie van het document.

Prestatie-indicatoren instellen zonder doelstelling

In de module Performance manager kunt u bij het instellen van prestatie-indicatoren nu ook indicatoren toevoegen zonder een doelstelling/streefwaarde. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij indicatoren die u wel wilt monitoren, maar waar u weinig tot geen invloed heeft op de uitkomst (bijvoorbeeld aantal verwijzingen of aantal nieuwe cliënten).

Wilt u één van bovenstaande opties laten aanpassen, stuur dan een bericht naar info@lens-bs.nl of bel naar 035 628 62 88. 

Gebruikerstips
Handige tips over Q-link functies

 
Q-link heeft veel functionaliteiten. Wellicht gebruikt u deze al, maar we willen enkele hiervan onder de aandacht brengen.


Reageren op documenten

Vanuit Q-link is het mogelijk om te reageren op documenten. De reactie komt dan als e-mail terecht bij de eigenaar en beheerder van het betreffende document.


Gebruik projectplannen

Q-base kunt u gebruiken voor het vastleggen van jaarplanningen, waarin u terugkerende activiteiten met een vooraf vastgestelde frequentie opneemt. Ook voor het vastleggen van projectplannen kunt u Q-base gebruiken. Onlangs hebben we hiervoor een uitgebreider formulier ontwikkeld, waarin u o.a. doel, verantwoordelijken, tijdsbesteding, meetbare doelen en potentiële risico's kunt vastleggen. Via activiteiten in het afhandelingsplan kunt u de uitvoering van het projectplan vastleggen en bewaken.

Wilt u dat we dit uitgebreide formulier 'Projectplan' in uw Q-base opnemen, stuur ons dan een mail (info@lens-bs.nl).


Risicoanalyse kopiëren

In Q-safe kunt u een ingevulde risicoanalyse kopiëren naar een ander kalenderjaar. Hierbij is het ook mogelijk om jaren over te slaan. In 'Beheer' selecteert u het proces dat u wilt kopiëren. Via de knop 'Kopieer' zijn er vervolgens twee opties waaruit gekozen kan worden:

  • Huidige risicoanalyse exact kopiëren naar een ander jaar. Alleen de activiteiten worden niet gekopieerd.
  • Risicoanalyse kopiëren naar een ander jaar, waarbij de risicoscore ingevuld in de kolom 'Restrisico' overgenomen wordt als (start)risico van het nieuwe jaar. De (uitgevoerde) activiteiten worden overgenomen in de kolom 'Reeds genomen maatregelen'.                                                  
Cursussen
Q-link cursussen
 
LENS business software biedt u een interessant aanbod van cursussen om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden de volgende cursussen aan:

 

  • Q-link basiscursus: donderdag 14 maart 2019 van 09.30 uur tot 14.00 uur
    Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.
  • Q-link verdiepingscursus: donderdag 31 januari 2019 van 09.30 uur tot 13.30 uur
    Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.