naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


juli 2017
Veel nieuwe ontwikkelingen
De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden, maar we hebben zeker niet stil gezeten. Er is hard gewerkt om Q-link verder te verbeteren en de functionaliteit van alle modules te vergroten. Hierbij informeren we u over een aantal belangrijke updates van het afgelopen half jaar.
Updates
Algemeen: onderscheid gebruikersnaam en weergavenaam

Voor het inloggen in Q-link hebben alle gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord. Tot voor kort was de gebruikersnaam ook de manier waarop de gebruiker in alle Q-link modules werd aangeduid (bijvoorbeeld bij het toewijzen van een nieuwe activiteit of als documenteigenaar). Er kan nu voor een gebruiker een weergavenaam worden ingesteld die afwijkt van de gebruikersnaam. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om initialen of een personeelsnummer als gebruikersnaam aan te maken, terwijl de gebruikers in Q-link worden weergegeven met voor- en achternaam.

Q-link: mogelijkheden geldigheid documenten uitgebreid
In de eigenschappen van ieder Q-link document kan een geldigheid worden ingesteld (datum valide t/m). In Q-link kan aangezet worden dat bij raadplegen van een document zichtbaar is dat het document vervallen is. Ook kan ingesteld worden dat een herinneringsmail gestuurd wordt als documenten vervallen zijn of gaan vervallen. Er kan ingesteld worden hoeveel dagen van tevoren een reminder verstuurd moet worden en om de hoeveel dagen de reminder herhaald moeten worden als nog geen nieuwe geldigheid is ingesteld. De mails worden gestuurd naar de eigenaar en beheerder van het document.
Q-base: alleen eigen activiteiten afmelden
In Q-base is in te stellen dat gebruikers alleen nog eigen activiteiten kunnen muteren of afmelden en niet de activiteiten van collega’s. Als deze instelling wordt geactiveerd, kunnen alleen gebruikers die zijn aangemerkt als functioneel beheerder nog wel alle activiteiten bewerken.
Q-safe: risicoanalyse kopiëren

In Q-safe kan een ingevulde risicoanalyse gekopieerd worden naar een volgend kalenderjaar. In 'Beheer' selecteert u het proces dat u wilt kopiëren. Via de knop 'Kopieer' zijn er vervolgens twee opties waaruit gekozen kan worden:


  • Huidige risicoanalyse exact kopiëren naar een ander jaar. Alleen de activiteiten worden niet gekopieerd.

  • Risicoanalyse kopiëren naar een ander jaar, waarbij de risicoscore ingevuld in de kolom 'Restrisico' overgenomen wordt als (start)risico van het nieuwe jaar. De (uitgevoerde) activiteiten worden overgenomen in de kolom 'Reeds genomen maatregelen'.

Q-safe: analyse overzichten en logbestand toegevoegd
Via Overzichten is per proces inzichtelijk wat de ontwikkeling van de risico’s in de loop van de jaren is. Bij een centrale risicoanalyse kunnen ook locaties met elkaar worden vergeleken.

 

Q-safe heeft bovendien nu ook een logbestand waarin beheerders kunnen zien welke bewerkingen in Q-safe zijn uitgevoerd.


Bel of mail ons wanneer u naar aanleiding van deze updates een aanpassing wilt laten doorvoeren in uw Q-link applicatie: 035– 628 62 88 of info@lens-bs.nl.

Cursussen
Q-link cursussen
LENS business software en Limpens en Partners bieden u een interessant aanbod van cursussen om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden de volgende cursussen aan:

 

  • Q-link basiscursus: donderdag 5 oktober van 09.30 uur tot 14.00 uur
  • Q-link verdiepingscursus: dinsdag 31 oktober van 09.30 uur tot 13.30 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Trainingsaanbod Limpens en Partners

De ISO-norm is vernieuwd en de HKZ certificatieschema's zijn hierop aangepast. Daarnaast geldt sinds 1 januari 2016 nieuwe wetgeving (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). In deze training leert u wat dit betekent voor uw eigen kwaliteitssysteem. We bieden de trainingen aan op de volgende data:


  • Nieuwe HKZ norm Openbare Apotheek: donderdag 14 september of dinsdag 3 oktober
  • Nieuwe ISO/HKZ norm algemeen: dinsdag 10 oktober


Kijk op de website van Limpens en Partners voor meer informatie of om u aan te melden.