naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


september 2016
Meldplicht datalekken
Q-base: registreren Incidenten gegevensbeveiliging
Sinds 1 januari 2016 is het verplicht om ernstige datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Een datalek is een inbreuk op de persoonsgegevens, waardoor er sprake is van verlies of onrechtmatige inzage/verwerking. Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en er is dan al snel sprake van een meldplichtig datalek.

De registratiemodule Q-base kan ondersteunen bij het beoordelen of er sprake is van een datalek en bij het vastleggen ervan. In de formulieren voor het registreren van een klacht, fout of incident kan bijvoorbeeld een vraag worden toegevoegd: Is er sprake van een mogelijk datalek (lek persoons-/medische gegevens)?

Ook kan in Q-base een nieuwe registratie ‘Incident gegevensbeveiliging’ toegevoegd worden waarin de gebeurtenis en de beoordeling of er sprake is van een (meldplichtig) datalek vastgelegd worden. In dit formulier kan een link naar het meldformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt worden.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Updates
Onderdrukken delen van Q-base formulieren mogelijk
In Q-base was het al mogelijk om een formulier zo in te richten dat aangegeven kon worden dat een deel van het formulier niet door de melder ingevuld hoefde te worden, bijvoorbeeld met de kop: Onderstaande vragen worden ingevuld door de kwaliteitsfunctionaris. Door een update kunnen deze delen van het formulier nu onderdrukt worden, zodat de melder een overzichtelijker en compacter formulier ziet.

Ook is het nu mogelijk de vraag Afhandeling (met de standaardkeuzes Direct afgehandeld of Afhandelingsplan) te onderdrukken bij het invoeren van een nieuwe registratie.

Automatisch activiteiten toevoegen aan nieuwe registraties
Vanuit Q-base wordt automatisch mail verstuurd als een nieuwe registratie wordt opgeslagen. De ontvanger van de mail kan de registratie beoordelen en zo nodig vervolgacties inplannen.

Het is nu ook mogelijk om bij het opslaan van een nieuwe registratie automatisch één of meerdere activiteiten aan een registratie te laten toevoegen, bijvoorbeeld Ter info of Melding in behandeling nemen. U kunt zelf aangeven bij welke registratie(s) u welke activiteit(en) automatisch wilt toevoegen, wie de afhandelaar is en over hoeveel dagen de deadline moet zijn.

Registraties aanpassen eenvoudiger
Door het toevoegen van activiteiten aan een Q-base registratie werd automatisch de indeling in categorie en subcategorie vergrendeld, waardoor het achteraf aanpassen soms lastig was. Die vergrendeling is nu aangepast. Alleen het type registratie wordt vergrendeld, waardoor de registratie alsnog goed ingedeeld kan worden.

 

Bel of mail naar info@lens-bs.nl als u naar aanleiding van deze updates een aanpassing wilt laten doorvoeren.

Cursussen
Cursussen Q-link en Nieuwe HKZ-norm
LENS business software en Limpens en Partners bieden u een interessant aanbod van cursussen om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden dit najaar de volgende cursussen aan:

 

  • Q-link basiscursus: donderdag 6 oktober van 09.30 uur tot 14.00 uur
  • Q-link verdiepingscursus: donderdag 10 november van 09.30 uur tot 13.30 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.


  • Nieuwe HKZ norm Openbare Apotheek:
    • donderdag 29 september
    • donderdag 13 oktober
    • donderdag 17 november

 

Kijk op de website van Limpens en Partners voor meer informatie over het volledige cursusaanbod of om u aan te melden.