naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


oktober 2010
Inleiding

Met deze nieuwsbrief wil LENS business software u informeren over relevante zaken met betrekking tot het gebruik van Q-link / Q-base / Performance Manager. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle gebruikers die in Q-link een beheerfunctie hebben en geeft u informatie over updates, die in Q-link doorgevoerd zijn, gebruikerstips en houdt u op de hoogte van geplande cursussen.

Updates
Q-link: Beheer definitief en Beheer concepten aangepast

In het beheer van Q-link kunt u documenten wijzigen. Daarbij kent Q-link een definitieve versie van een document en eventueel een concept versie van een document. Ook kunnen (tijdelijk) een definitieve versie en conceptversie van één document naast elkaar bestaan.

 

Voorheen was het mogelijk om zowel de definitieve versie als de concept-versie te muteren. In de praktijk bleek dit bij verschillende Q-link gebruikers tot onduidelijkheid te leiden en bij externe audits is geconcludeerd dat het versiebeheer daarmee niet voldoende geregeld is.

 

Dit is veranderd in de laatste update. Door deze update is het niet meer mogelijk het definitieve document te bewerken als eenmaal een concept is aangemaakt. Bij Beheer definitief verschijnt dan bij status van het document de volgende tekst: definitief (concept beschikbaar in concepten). U kunt uitsluitend via Beheer concepten de tekst bewerken en uiteindelijk via Eigenschappen de status weer van concept in definitief veranderen.

Q-base Planning: frequentie ‘herhaal activiteit’ aangepast

In Q-base bestaat de mogelijkheid om planningen op te nemen, bijvoorbeeld een interne auditplanning. Bij het aanmaken van activiteiten voor een planning kunt u  activiteit laten herhalen. De mogelijkheden bij de herhaalfrequentie zijn verder uitgebreid. U kunt nu naast de reeds bestaande herhalingstermijnen nu ook kiezen voor:

  • iedere 2 weken
  • iedere 2 maanden
  • jaarlijks.
Cursussen
Gebruikerscursussen 4e kwartaal, cursus voor gevorderden vanaf 2011

LENS business software heeft in het laatste kwartaal van 2010 drie Q-link gebruikerscursussen gepland. Wij hebben nog plek op dinsdag 16 november in De Bilt (9.30 – 13.00 uur).

 

Doelgroep: Q-link gebruikers met beheerfunctie

Kosten: € 95,- per deelnemer, vanaf 2 deelnemers € 75,- per deelnemer (exclusief BTW)

Aanmelden: Klik hier om u in te schrijven.

 

Vanaf 2011 zal LENS business software ook Q-link cursussen voor gevorderden aanbieden waarbij het accent ligt op de planningen en analyses met Q-base en het gebruik van Performance Manager. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.