naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


januari 2016
Gebruikerstips
Aan de slag met nieuwe ISO/HKZ

Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd. De aanpassing van de HKZ-normen wordt in de komende weken verwacht. Daarnaast is op 1 januari jl. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden.


Meer weten over de belangrijkste wijzigingen en de consequenties voor uw organisatie? Volg de training Nieuwe ISO/HKZ norm of de training Nieuwe HKZ norm voor Openbare apotheken. Op de website van ons adviesbureau Limpens en Partners vindt u meer informatie over de nieuwe norm.  

Q-base jaarplanning kopiëren

Heeft u in 2015 een jaarplanning met periodiek terugkerende activiteiten gemaakt, dan kunt u deze in Q-base eenvoudig kopiëren naar 2016. Zoek via Mijn afhandelingsplannen de te kopiëren jaarplanning op. Klik deze aan. Rechts bovenaan staat de knop 'Kopiëren'.


Meer tips over het kopiëren en controleren van de jaarplanning vindt u hier.

Updates
Meer opties in Q-base formulieren

Q-base formulieren richten we afgestemd op de wensen van uw organisatie in. Op uw verzoek kunnen we meer of minder vragen in een formulier opnemen. We kunnen instellen welke vragen verplicht zijn en welke antwoorden als [anoniem] moeten worden weergegeven. We kunnen teksten tussenvoegen om de invuller van het formulier aanwijzingen te geven over het gebruik (bijvoorbeeld: Onderstaande vragen worden ingevuld door de kwaliteitsfunctionaris).


De laatste update van Q-base maakt het nu ook mogelijk om voor vragen in het formulier een standaard startwaarde in te vullen (bijvoorbeeld in het formulier Leveranciersbeoordeling staan alle criteria standaard op Voldoende of in een formulier Storingen staat de status standaard op Nieuwe registratie). Hierdoor kan een formulier sneller ingevuld worden.

Een andere vernieuwing is dat de knoppen onder het formulier om de registratie op te slaan nu ook aangepast kunnen worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld in plaats van de standaardknoppen 'Volgende registratie' en 'Sluiten' één knop 'Opslaan en sluiten' opnemen.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Mijn registraties en Mijn activiteiten uitgebreid

In de Q-base schermen Mijn registraties en Mijn activiteiten zijn de analysemogelijkheden uitgebreid. Het is nu mogelijk om een zoekterm in te typen. Q-base zoekt dan in Mijn registraties in alle geselecteerde registraties en bijbehorende activiteiten. In Mijn activiteiten wordt gezocht in de omschrijving van de activiteiten, de toelichting bij de activiteiten en in de indeling Type registratie > Categorie > Subcategorie. In Mijn activiteiten kan nu bovendien een selectie gemaakt worden op alle activiteiten die in Q-base zijn opgenomen (bijvoorbeeld: Bespreken op werkoverleg).

Cursussen
Q-link cursussen vernieuwd

LENS business software heeft het cursusaanbod vernieuwd. U kunt zich nu inschrijven per module waarbij het mogelijk is om meerdere cursussen op één dag te volgen. Alle basiscursussen worden op één dag gegeven, waarbij u kennismaakt met de module(s). Ook alle verdiepingscursussen worden op één dag gegeven. In deze cursussen leert u meer uit de betreffende module(s) te halen.

Uiteraard is ook de nieuwe module Q-safe in het cursusprogramma opgenomen. Deze cursus wordt zowel op de dag met de basiscursussen als op de dag met de verdiepingscursussen aangeboden.


De basiscursussen worden gegeven op dinsdag 16 februari en donderdag 14 april:

  • Q-link van 09.30 - 12.00 uur
  • Q-base basis van 13.00 - 15.00 uur
  • Q-safe van 15.15 - 16.45 uur


De verdiepingscursussen vinden plaats op donderdag 18 februari en dinsdag 19 april:

  • Q-base verdieping van 10.00 - 12.30 uur
  • Q-safe van 13.30 - 15.00 uur
  • Performance manager van 15.15 - 16.45 uur


Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Trainingsaanbod Limpens en Partners vernieuwd

Limpens en Partners verzorgt basistrainingen en verdiepingstrainingen over kwaliteitsmanagement en LEAN management. De groepen zijn klein en theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen. We bieden de volgende trainingen aan:


Kijk op de website van Limpens en Partners voor meer informatie of om u aan te melden.