naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


januari 2015
Gebruikerstips
Q-base: jaarplanning
Heeft u in 2014 een jaarplanning met periodiek terugkerende activiteiten gemaakt, dan kunt u deze in Q-base eenvoudig kopiëren naar 2015. Enkele tips bij het gebruiken en het kopiëren van de jaarplanning:
 • Maak zoveel mogelijk één planning per kalenderjaar met daarin alle terugkerende activiteiten. U kunt deze dan in één keer kopiëren, maar ook gedurende het jaar eenvoudig bewaken op uitvoering van alle activiteiten.

 • Na het kopiëren moet u enkele controles uitvoeren:

  • Ga na of er activiteiten aan een andere medewerker toegewezen moeten worden. Dit past u aan door de reeks van activiteiten te wijzigen. Klik op de omschrijving van de activiteit. U kunt nu de hele reeks in één keer aan een nieuwe activiteitenafhandelaar toewijzen.

  • Controleer of de frequentie van activiteiten aangepast moet worden. In dat geval is de snelste werkwijze om de hele reeks in één keer te verwijderen en de betreffende activiteit opnieuw in te plannen met de juiste frequentie.

  • Bekijk of activiteiten die maandelijks of ieder kwartaal uitgevoerd moeten worden ook daadwerkelijk voor alle periodes ingepland zijn. Vul zo nodig ontbrekende activiteiten aan. Onze helpdesk kan u hierbij ondersteunen.

  • Check of de planning alleen activiteiten voor 2015 bevat. Als er stippen in de kolom rechts van de ‘december kolom’ staan, zijn deze ingepland voor een later jaar. U kunt deze activiteiten het beste verplaatsen naar 2015 of verwijderen.

 • U kunt de planning bekijken via de “kalenderweergave” met stippen per activiteit in de verschillende maanden of via de “lijstweergave” waarin alle activiteiten op datum (deadline) gesorteerd zijn. Via de lijstweergave zijn ook de toelichtingen bij activiteiten zichtbaar.

 • Door de planning naar Word te exporteren, kunt u de jaarplanning in kalenderweergave printen.


Twijfelt u of u de planning optimaal gebruikt, bel met onze helpdesk en we kijken met u mee en geven tips om de planning te verbeteren: 035 – 628 62 88.

Q-base: analyse van registraties 2014
Als u voor uw jaarverslag 2014 analyses van uw registraties maakt, kunt u via Overzichten per type registratie de categorieën of subcategorieën afzetten tegen bijvoorbeeld alle maanden of de verschillende locaties. Wanneer er verhoudingsgewijs veel registraties in de (sub)categorie “Overig” blijken te staan, kunnen we met u een analyse hiervan maken. Door de Q-base registraties aan te vullen of anders te omschrijven, kan het gebruik eenvoudiger worden en kunnen analyses voortaan beter gemaakt worden.   
Performance manager: prestatiekaart kopiëren
Gebruikt u de module Performance manager dan kunt u zelf de prestatiekaart 2014 kopiëren naar 2015. Alle indicatoren (inclusief doelstellingen en toelichting) worden overgenomen en kunnen daarna, zo nodig, worden aangepast. Nadat de prestatiekaart is gekopieerd, kunt u de kaart van 2014 archiveren.   
Cursussen
Cursusdata
LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Alle cursussen kunnen ook bij u op locatie verzorgd worden voor uw eigen medewerkers. We bieden de volgende cursussen aan:   
Q-link cursussen


De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op donderdag 12 februari van 09.30 uur tot 13.00 uur.

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren. Deze cursus wordt aangeboden op donderdag 12 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursus Nieuwe kwaliteitscoördinator
                                       

Nieuwe kwaliteitscoördinator

In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem. De cursus wordt gegeven op donderdag 22 januari van 09.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link
                                       

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link. Ook als u nog geen gebruik maakt van de flowchartmodule kunt u deze cursus volgen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 3 maart van 09.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van prestatie-indicatoren effectief maken. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op donderdag 12 maart van 09.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Audit cursussen (voor beginnende en voor ervaren auditoren)


Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komen aan bod.

Cursusdag 1 is op donderdag 26 maart van 09.30 tot 17.00 uur. Cursusdag 2 is op donderdag 16 april. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.


Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 24 maart van 09.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.