naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link| Q-base | Q-safe | Performancemanager


september 2014
Gebruikerstips
Handige tips over Q-base kwaliteitsregistraties
                                                                                                                            
 • Vergrendelingsoptie activeren
  Het is mogelijk om Q-base registraties te vergrendelen, zodat deze daarna alleen ontgrendeld en gewijzigd kunnen worden door personen die daartoe bevoegd zijn. Hiermee wordt voorkomen dat registraties (per ongeluk) worden gewijzigd of overschreven. Als u gebruik wilt maken van de vergrendelfunctie kunnen we voor u de vergrendeling activeren en instellen.

 • Effectiviteit van een maatregel vastleggen
  Het is mogelijk om bij het afhandelen van activiteiten een veld toe te voegen waarin de afhandelaar een oordeel moet geven over de effectiviteit van de maatregel. Zo kunnen bijvoorbeeld activiteiten die naar aanleiding van interne audits uitgevoerd moeten worden, gescoord worden als Effectief of Niet effectief. Bij de jaarplanning kan dit veld gebruikt worden om aan te geven of een activiteit Uitgevoerd of Niet uitgevoerd is.

 • Leg vast of een registratie beoordeeld is
  Wilt u in Q-base kunnen vastleggen of een registratie beoordeeld en afgehandeld is, dan kunnen we het registratieformulier uitbreiden met de vraag “Registratie beoordeeld?”. Na beoordeling kunt u dit veld aanvinken. Via Overzichten kunt u een analyse maken van registraties die wel en niet beoordeeld zijn.

 

 

Wilt u een aanpassing van Q-base of meer informatie over deze tips? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Updates
Update Q-base: jaarplanning printen
Iedere Q-base registratie kan sinds kort naar Word geëxporteerd worden. Daarvoor is bovenaan het registratieformulier een Word icoontje toegevoegd. Via deze functie is het nu ook mogelijk om de jaarplanning in kalenderweergave (weergave met bolletjes) te exporteren en te printen.       
Update Q-base en Performance manager: analyse van CMR-meldingen
Om meldingen bij Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) eenvoudiger te maken, kan er een koppeling met Q-base gemaakt worden. Na activering van de koppeling kunt u kiezen of u de registratie ook bij CMR wilt melden. Het melden kan bij het invoeren van de registratie of op een later tijdstip. Er is een update van Q-base gerealiseerd, waardoor het aantal CMR-meldingen via Overzichten geteld kan worden. Ook is er een koppeling met Performance manager gemaakt, zodat een prestatie-indicator met betrekking tot CMR-meldingen automatisch geteld wordt aan de hand van ingevoerde Q-base registraties.
Cursussen
Cursusdata


LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Alle cursussen kunnen ook bij u op locatie verzorgd worden voor uw eigen medewerkers. We bieden de volgende cursussen aan:

Q-link cursussen


De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

 • donderdag 25 september van 09.30 tot 13.00 uur

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren. Deze cursus wordt aangeboden op:

 • donderdag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link
                                       

Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 30 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link. Ook als u nog geen gebruik maakt van de flowchartmodule kunt u deze cursus volgen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 11 november van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursus Nieuwe kwaliteitscoördinator


In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem. De cursus wordt gegeven op dinsdag 23 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Audit cursussen (voor beginnende en ervaren auditoren)


Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Cursusdag 1 is op dinsdag 4 november van 9.30 tot 17.00 uur. Cursusdag 2 is op dinsdag 2 december. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op donderdag 27 november van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.