naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


juni 2014
Updates
Update Q-link: Word-export of PDF-export uitzetten


In het raadplegenscherm van Q-link is het mogelijk documenten naar Word of naar PDF te exporteren. Deze exportfuncties kunnen nu onderdrukt worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat in een Word-export gemuteerd wordt. Beide knoppen kunnen gedeactiveerd worden, maar het is ook mogelijk alleen de Word-export of alleen de PDF-export te onderdrukken.

Update Q-link: weergeven zoekresultaten
                                       

Bij het zoeken in Q-link worden de zoekresultaten met een blauwe markering in de tekst weergegeven. Er is een aanpassing gedaan, waardoor de markering bij printen niet meer zichtbaar is.

In het raadpleegscherm kunt u voortaan de arcering uitzetten. Onderaan het scherm verschijnt na het zoeken een vinkje bij ‘zoekresultaten weergeven’. Dit vinkje kunt u uit- en aanzetten om zoekresultaten wel of niet weer te geven.
Update Q-base: afhandelen van activiteiten aangepast


Via het scherm 'Mijn activiteiten' kunnen activiteiten voortaan opgezocht en direct afgehandeld worden. Achter iedere activiteit van degene die ingelogd is, staat een knop 'Afmelden'. Door te klikken op deze knop verschijnt direct het activiteitenscherm, waarin de gerealiseerde einddatum reeds ingevuld is met de datum van vandaag. Deze datum kan uiteraard nog aangepast worden.                                       

Update Q-base: toelichting, afhandeling en effectiviteit van activiteiten


Bij activiteiten is duidelijker onderscheid gemaakt tussen het aanmaken van een activiteit en het afhandelen van een activiteit. Er wordt voortaan onderscheid gemaakt in een veld voor de toelichting op de activiteit en een tweede veld waarin de wijze van afhandelen beschreven kan worden. Het afhandelveld kan desgewenst als verplicht veld aangemerkt worden, zodat de activiteitenafhandelaar een afhandeling moet invoeren bij het afmelden van de activiteit.

Indien gewenst is het ook mogelijk om bij het afhandelen een veld toe te voegen waarin de afhandelaar een oordeel moet geven over de effectiviteit van de maatregel. Wij adviseren om dit in ieder geval bij type registratie ‘Bevindingen’ op te nemen. Dit veld kan ook als verplicht veld aangemerkt worden.

De keuze om het afhandelveld verplicht te maken en om te vragen om de effectiviteit kan per type registratie ingesteld worden.
Update Q-base: bijlage koppelen aan activiteiten


Bijlagen konden al aan Q-base registraties gekoppeld worden. Nu kan ook aan een activiteit één of meerdere bijlage(n) gekoppeld worden. Dit kan door in het activiteitenscherm in het tekstvakje te klikken, het juiste document op te zoeken op de lokale harde schijf of netwerk en vervolgens op ‘Toevoegen’ te klikken.


Wilt u een aanpassing van uw Q-link, Q-base of meer informatie over de updates? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Cursussen
Cursusdata


LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Alle cursussen kunnen ook bij u op locatie verzorgd worden voor uw eigen medewerkers. We bieden de volgende cursussen aan:

Q-link cursussen
                                       

De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

  • donderdag 25 september van 09.30 uur tot 13.00 uur

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren Deze cursus wordt aangeboden op:

  • donderdag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link
                                       

Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 30 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link. Ook als u nog geen gebruik maakt van de flowchartmodule kunt u deze cursus volgen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 11 november van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Audit cursussen (voor beginnende en voor ervaren auditoren)
                                       

Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Cursusdag 1 is op dinsdag 4 november van 9.30 tot 17.00 uur. Cursusdag 2 is op dinsdag 2 december. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op donderdag 30 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursus Nieuwe kwaliteitscoördinator
                                       

Nieuwe kwaliteitscoördinator

In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem. De cursus wordt gegeven op dinsdag 23 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie en de cursusdata.