naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


maart 2014
Gebruikerstips
Handige tips over Q-base kwaliteitsregistraties
                                       
  • Om te voorkomen dat een registratie per ongeluk gewijzigd of zelfs overschreven wordt met een nieuwe registratie kan Q-base zo ingesteld worden dat alle registraties na het opslaan automatisch vergrendeld worden. Alleen bevoegde gebruikers kunnen de registratie weer ontgrendelen om aanvullingen of aanpassingen te doen.
  • Registraties in Q-base kunnen privacygevoelige gegevens bevatten. Om te voorkomen dat alle gebruikers deze gegevens inzien, kunnen velden in registraties (bijvoorbeeld naam van een cliënt of gegevens van betrokken medewerker) geanonimiseerd worden, zodat de ingevulde gegevens uitsluitend door bevoegde medewerkers kunnen worden ingezien.
  • Om klachtenmeldingen voor uw klanten eenvoudiger te maken, kan er op uw website een klachtenformulier geplaatst worden. Ingevulde formulieren worden automatisch in de Q-base registraties opgenomen.
  • Om meldingen bij Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) eenvoudiger te maken, kan er een koppeling met Q-base gemaakt worden. Na activering van de koppeling kunt u bij het invoeren van een registratie in Q-base zelf kiezen of u de registratie ook bij CMR wilt melden.

 

Wilt u een aanpassing van Q-base of meer informatie? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Updates
Update Q-base: selecteren op locatie


Via ‘Mijn afhandelingsplannen’ en ‘Mijn activiteiten’ kan nu ook een selectie op afhandelingsplannen of activiteiten per locatie gemaakt worden. Dit filter bestond al in ‘Overzicht (mijn) registraties’ maar is dus nu ook in de andere schermen toe te passen. Let er bij het maken van de selectie voor de totale locatie wel op dat bij ‘Afhandelaar’ of ‘Activiteiten van’ gekozen wordt voor 'Geen filter – iedereen'.

Update Q-base: kopjes in formulier nu ook met link naar website mogelijk


In Q-base registratieformulieren kunnen tussen de verschillende vragen kopjes worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om verschillende onderdelen van een formulier van elkaar te scheiden (bijvoorbeeld: Gegevens van betrokken cliënt – Gegevens over de gebeurtenis) of om uitleg te geven over de wijze waarop het formulier gebruikt moet worden (bijvoorbeeld: Plan acties via afhandelingsplan om herhaling te voorkomen).

In deze kopjes kan nu ook een link naar een webadres worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een formulier Calamiteiten. Onderaan het registratieformulier kan dan opgenomen worden: ‘Calamiteit melden bij IGZ’ met hierin een link naar de betreffende IGZ-website.

 

Wilt u meer informatie of formulieren laten aanpassen? Neem contact met ons op via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.
Cursussen
Cursusdata


LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Alle cursussen kunnen ook bij u op locatie verzorgd worden voor uw eigen medewerkers. We bieden de volgende cursussen aan:

Q-link cursussen

Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

  • dinsdag 20 mei van 09.30 uur tot 13.00 uur

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren. Deze cursus wordt aangeboden op:

  • dinsdag 20 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Audit cursussen (voor beginnende en voor ervaren auditoren)

                                                                                                                          

Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Cursusdag 1 is op donderdag 10 april van 9.30 tot 17.00 uur. Cursusdag 2 is op donderdag 15 mei. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 1 april van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursus Nieuwe kwaliteitscoördinator


In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem. De cursus wordt gegeven op dinsdag 23 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.