naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Q-safe | Performancemanager


januari 2014
Gebruikerstips
Q-base: jaarplanning kopiëren

In Q-base kunt u verschillende planningen opnemen, bijvoorbeeld een jaarplanning voor alle periodiek terugkerende activiteiten. Heeft u deze vorig jaar gemaakt, dan kunt u deze nu kopiëren naar 2014.

 

Enkele tips om na het kopiëren het gebruik van de planning te optimaliseren:


  • Ga na of er activiteiten zijn die aan een andere medewerker toegewezen moeten worden, bijvoorbeeld omdat iemand uit dienst is. Dit kan door de afhandelaar per activiteit aan te passen.
  • Als eenzelfde activiteit op twee verschillende regels in de planning staat, komt dat omdat er verschillende afhandelaars gekozen zijn. Als dit niet de bedoeling is, kunt u de juiste afhandelaar voor de activiteiten instellen. Hierna zal Q-base de activiteit samenvoegen op één regel.
  • Controleer of met name activiteiten die maandelijks of ieder kwartaal uitgevoerd moeten worden ook daadwerkelijk voor alle periodes ingepland zijn. Voeg eventuele ontbrekende activiteiten toe. De Q-link helpdesk kan hierbij ondersteunen.
  • Controleer of de planning alleen activiteiten voor 2014 bevat. Als er stippen in de kolom rechts van de ‘december kolom’ staan, zijn deze ingepland voor een later jaar. U kunt deze activiteiten het beste verplaatsen naar 2014 of laten vervallen als deze activiteiten niet relevant zijn in 2014. In de oude planning van 2013 staan deze activiteiten ook nog opgenomen voor het jaar 2014. Daar kunt u ze weghalen, zodat de jaarplanning 2013 afgesloten kan worden.
  • Activiteiten die u wel in 2013 wilde uitvoeren, maar niet in 2014, kunt u verwijderen.
  • Zijn er activiteiten die niet jaarlijks uitgevoerd hoeven worden, maar die u wel in 2014 wilt uitvoeren? U kunt dit nagaan door via de knop “Nieuwe activiteit” alle mogelijke activiteiten te bekijken en relevante zaken toe te voegen.
  • Ontbrekende activiteiten kunt u zelf toevoegen als u functioneel beheerder bent (voor meer informatie zie Nieuwsbrief 26, oktober 2013) of door LENS business software laten toevoegen.
  • U kunt de planning bekijken als “kalender” met stippen per activiteit in de verschillende maanden of in een lijst waarin alle activiteiten op datum gesorteerd zijn. Via de lijstweergave kunnen toelichtingen die meegekopieerd zijn, bekeken worden, zodat zaken die niet meer relevant zijn, weggehaald kunnen worden.

 

Wilt u meer uitleg over het gebruik of het kopiëren van de planning? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Performance manager: prestatiekaart kopiëren

Als u als consultant in Performance manager werkt, kunt u zelf uw prestatiekaart 2013 kopiëren naar 2014. Alle indicatoren (inclusief doelstellingen en toelichting) worden overgenomen en kunnen daarna, zo nodig, door u aangepast worden. Nadat de prestatiekaart is gekopieerd, kunt u de kaart van 2013 archiveren. U kunt deze dan niet meer bewerken, maar alleen nog raadplegen.

Als u gebruik maakt van Performance manager met een centrale prestatiekaart moet u eerst de centrale kaart kopiëren. Daarna moet u de prestatiekaart per locatie kopiëren.

Performance manager: centrale prestatiekaart voor meerdere locaties
Heeft uw organisatie meerdere locaties en werkt u nog niet met een centrale prestatiekaart, dan is een nieuw jaar een goed moment om hiermee te starten. Met een centrale prestatiekaart richt u alle prestatie-indicatoren op één plaats in. Een wijziging in de centrale indicatoren komt automatisch in de prestatiekaart van iedere locatie. 

De doelstelling per indicator kan op verschillende manieren worden ingericht, namelijk voor iedere locatie dezelfde doelstelling of een verschillende doelstelling per locatie die centraal ingesteld wordt of een doelstelling die lokaal ingesteld kan worden.

Indicatoren die niet op alle locaties gemeten (hoeven) worden, kunnen gemarkeerd worden als "Lokaal deactiveerbaar". Ook kunnen locaties eigen indicatoren toevoegen.

Via de “Vergelijkingskaart” kunnen per indicator de prestaties van de verschillende locaties vergeleken worden.

 

Wilt u meer informatie over Performance manager, het kopiëren van kaarten of over het gebruik van een centrale kaart? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.
Updates
Update Q-link: overzichten uitgebreid
In het Q-link scherm Overzichten is het nu mogelijk een overzicht van alle downloadbestanden in uw definitieve documenten en conceptdocumenten te krijgen. U kunt deze selectie links in het scherm maken (Kies overzichtstype: Overzicht van downloads). U kunt alle downloads aanklikken om de inhoud te bekijken.                                      
Cursussen
Cursusdata
LENS business software biedt samen met Limpens en Partners een gevarieerd cursusaanbod aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Alle cursussen kunnen ook bij u op locatie verzorgd worden voor uw eigen medewerkers. We bieden de volgende cursussen aan:
Q-link cursussen (basiscursus en verdiepingscursus)
De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op donderdag 6 februari van 09.30 uur tot 13.00 uur.

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren. Deze cursus wordt aangeboden op donderdag 6 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link


Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.


De cursus wordt gegeven op donderdag 13 maart van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Audit cursussen (voor beginnende en voor ervaren auditoren)

                                                                                                                          

Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Cursusdag 1 is op donderdag 10 april van 9.30 tot 17.00 uur. Cursusdag 2 is op donderdag 15 mei. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 1 april van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursus Nieuwe kwaliteitscoördinator
In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem. De cursus wordt gegeven op donderdag 6 maart van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.