naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


augustus 2013
Gebruikerstips
Enkele handige tips over Q-link en Q-base

 

Meekijken in conceptversies van documenten

In Q-link kunnen medewerkers die niet mogen muteren toch concepttekst raadplegen. Dit kan via Overzichten. Er is dan te zien hoeveel documenten in concept aanwezig zijn. Door het aantal aan te klikken kunt u zien van welke documenten een concept bestaat. Van hieruit kan doorgeklikt worden naar de concepttekst. Via de knop ‘Reageer op dit document’ kan een reactie worden gegeven op het conceptdocument.


Inventarisatie relevante aanvullingen in Q-base 

In de afgelopen jaren is het aantal gebruikers van Q-base sterk gegroeid. Veel gebruikers hebben wensen ten aanzien van de registratiestructuur aangegeven. Wellicht zijn enkele aanvullingen ook voor u relevant (bijvoorbeeld nieuwe registraties Verbetervoorstel, Arbo-klacht of Gevolgde cursussen of uitbreiding van het formulier Interne audits). We kunnen een overzicht maken welke registraties aan uw Q-base structuur toegevoegd kunnen worden, zodat u kunt beoordelen welke toevoegingen u relevant vindt. Wij kunnen deze dan voor u opnemen.

 

Wilt u meer informatie of een inventarisatie van de registraties? Neem contact met ons op via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Updates
Update Q-base: registratie activiteiten aangepast

Wanneer u voorheen in een Q-base registratie bij afhandeling voor "Afhandelingsplan" koos dan moest u daarna de tab "Activiteiten(plan)" kiezen EN de registratie opslaan om een activiteit toe te voegen. Deze stappen zijn er nu tussenuit gehaald: 

  • Als bij het registreren of muteren van een Q-base registratie wordt gekozen voor "Afhandelingsplan" wordt u nu direct doorgeleid naar het tabblad “Activiteiten(plan)”.
  • U kunt nu direct kiezen voor "+ Nieuw activiteit" om één of meerdere activiteiten aan de registratie toe te voegen. De registratie wordt dan automatisch opgeslagen.
Update Q-base: status en einddatum per registratie

Voorheen bepaalde de gebruiker zelf de "status" en de "einddatum" van een registratie. Met de laatste update worden "status" en "einddatum" van een Q-base registratie automatisch bepaald:  

  • Als er aan een registratie geen activiteiten worden toegevoegd, is de status ‘afgesloten (direct afgehandeld)’ en de einddatum is de datum van de melding.
  • Als er openstaande activiteiten zijn, is de status ‘in behandeling’.
  • Als alle activiteiten zijn afgerond, wordt de status ‘afgesloten’ en de einddatum is de datum waarop de laatste activiteit is afgehandeld.


De status vindt u in het groene, linkerdeel van het scherm onder het meldingsnummer.

Update Q-base: sjabloon voor brief

Het is nu mogelijk om bij een registratie van een klacht direct een brief te laten genereren door Q-base, bijvoorbeeld voor een ontvangstbevestiging van een klacht.

Zulk soort brieven kunnen ook voor andere type registraties worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld fouten, MIP-meldingen, etc..  

 

We maken dan een Word-sjabloon dat gekoppeld wordt aan een type registratie.

 

Wilt u meer informatie over deze mogelijkheid? Neemt u dan contact op via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Update Performance manager: centrale kaart om indicatoren te vergelijken

Organisaties die:

  • Performance manager gebruiken;
  • uit meerdere locaties bestaan;
  • daarbij gebruik maken van een centrale prestatiekaart;

hebben nu een nieuwe functionaliteit beschikbaar, namelijk de knop "Vergelijkingskaart".

 

Via de “Vergelijkingskaart” kunnen per indicator de prestaties van de verschillende locaties met elkaar vergeleken worden.

 

Wilt u meer informatie over Performance manager of over het gebruik van een centrale kaart? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Cursussen
Cursusdata

LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Alle cursussen kunnen ook bij u op locatie verzorgd worden voor uw eigen medewerkers. We bieden de volgende cursussen aan:

Q-link cursussen

De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

  • dinsdag 5 november van 09.30 uur tot 13.00 uur

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren Deze cursus wordt aangeboden op:

  • dinsdag 5 november van 14.00 tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link

 

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link. Ook als u nog geen gebruik maakt van de flowchartmodule kunt u deze cursus volgen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 17 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op donderdag 10 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement

 

Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Klik hier voor meer informatie en de cursusdatum.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

Klik hier voor meer informatie en de cursusdatum.

 

Nieuwe kwaliteitscoördinator

In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem.

Klik hier voor meer informatie en de cursusdatum.