naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


juni 2013
Cursus Reminder

LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden de volgende cursussen aan:

Q-link cursussen
Q-link basiscursus

De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

  • donderdag 13 juni van 09.30 uur tot 13.00 uur
  • donderdag 19 september van 09.30 uur tot 13.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Q-link verdiepingscursus

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren Deze cursus wordt aangeboden op:

  • donderdag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 19 september van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link
Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op donderdag 10 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link. Ook als u nog geen gebruik maakt van de flowchartmodule kunt u deze cursus volgen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 17 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement
Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Klik hier voor meer informatie en de cursusdata.

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

Klik hier voor meer informatie en de cursusdata.

Nieuwe kwaliteitscoördinator

In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem.

Klik hier voor meer informatie en de cursusdata.