naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


mei 2013
Gebruikerstips
Enkele handige tips over Q-link, Q-base en Performance manager
  • Bij het raadplegen van uw kwaliteitshandboek in Q-link kan de tekst nu ook naar PDF geëxporteerd worden. De weergave in PDF gebruikt hetzelfde sjabloon als uw Word-export. U vindt de PDF-exportknop naast de Word-exportknop rechts onderin het raadpleegscherm.
  • In Q-base is het nu mogelijk bij het inplannen van activiteiten alle namen van mogelijke activiteitenafhandelaren op alfabetische volgorde weer te geven.
  • In Performance manager kunnen in de prestatiekaart kolommen onderdrukt worden om een overzichtelijkere weergave van de behaalde resultaten te krijgen. Ook kunnen behalve een groene weergave voor indicatoren die gehaald zijn en een rode weergave voor indicatoren die niet gehaald zijn meerdere kleuren ingesteld worden. Bijvoorbeeld een oranje weergave voor indicatoren waarbij de doelstelling net niet gerealiseerd is.

 

Wilt u meer informatie of een aanpassing van uw Q-link applicatie? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Updates
Update Q-link: verplaatsen van documenten
Via “Beheer definitief” kunnen documenten in de Q-link structuur verplaatst worden. In het rechterdeel van het scherm vindt u naast de titel van ieder document de knop "Verplaats". Daarna kunt u aangeven waar in het handboek u het betreffende document wilt plaatsen (onder welk document en in welke volgorde onder dat document). Alle documenten die onder het te verplaatsen document hangen, verschuiven automatisch mee. Eventueel moet u de documenten daarna nog wel een nieuw nummer geven. Dit kan via de Eigenschappen. Links die naar de verplaatste documenten verwijzen, blijven gewoon werken.
Update Q-base: vergrendelen van registraties

In Q-base kunnen gebruikers de bevoegdheid krijgen registraties te vergrendelen. Door een registratie te vergrendelen, wordt enerzijds voorkomen dat de registratie onbedoeld gewijzigd wordt. Anderzijds is hiermee aantoonbaar dat de registratie beoordeeld en afgehandeld is. Gebruikers die mogen vergrendelen, kunnen uiteraard de registratie ook weer ontgrendelen om aanvullingen of aanpassingen te doen.

Ook is het mogelijk Q-base zo in te stellen dat een registratie na het opslaan automatisch vergrendeld wordt.
Update Q-base: anonimiseren van registraties

Registraties in Q-base kunnen privacygevoelige gegevens bevatten. Daarom is het nu mogelijk om velden in registraties (bijvoorbeeld naam van een cliënt of betrokken medewerker) te anonimiseren, zodat deze gegevens uitsluitend door bevoegde medewerkers kunnen worden ingezien.

 

Wilt u met de vergrendel- of anonimiseermogelijkheid gaan werken? Stuur een bericht naar info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88 en we stemmen met u af welke mogelijkheden het beste passen bij uw wensen. Uiteraard zijn hieraan geen kosten verbonden.

Cursussen
Cursusdata
LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden de volgende cursussen aan:
Q-link cursussen

De Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

  • donderdag 13 juni van 09.30 uur tot 13.00 uur
  • donderdag 19 september van 09.30 uur tot 13.00 uur

 

De Q-link verdiepingscursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden en efficiënt gebruik van de registratiemodule Q-base en de module Performance manager voor het meten van prestatie-indicatoren. Deze cursus wordt aangeboden op:

  • donderdag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 19 september van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.
Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link

Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op donderdag 10 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link. Ook als u nog geen gebruik maakt van de flowchartmodule kunt u deze cursus volgen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 17 september van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.
Cursussen Interne auditing

Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komen aan bod.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

 

Klik hier voor meer informatie over de bovengenoemde cursussen en de cursusdata.