naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


januari 2013
Gebruikerstips
Q-base: jaarplanning kopiëren

In Q-base kunt u verschillende planningen opnemen, bijvoorbeeld een jaarplanning voor alle periodiek terugkerende activiteiten. Heeft u deze vorig jaar gemaakt, dan kunt u deze nu in zijn totaliteit kopiëren naar 2013.

Enkele tips om het gebruik van de planning te optimaliseren:

 • Ga na of er activiteiten zijn die aan een andere medewerker toegewezen moeten worden.
 • Controleer of met name maandelijkse activiteiten en activiteiten voor ieder kwartaal daadwerkelijk voor alle periodes ingepland zijn.
 • Zijn er activiteiten die niet jaarlijks uitgevoerd hoeven te worden, maar die u wel in 2013 wilt uitvoeren? U kunt dit nagaan door via de knop “Nieuwe activiteit” alle mogelijke activiteiten te bekijken en relevante zaken toe te voegen.
 • Activiteiten die u wel in 2012 wilde uitvoeren, maar niet in 2013 kunt u verwijderen.
 • Ontbrekende activiteiten kunt u door LENS business software laten toevoegen aan de lijst "Nieuwe activiteit".
 • Controleer of de planning alleen activiteiten voor 2013 bevat. Als er stippen in de kolom rechts van de december kolom staan, zijn deze ingepland voor een later jaar. U kunt deze verplaatsen naar 2013 of laten vervallen als deze activiteiten niet relevant zijn in 2013.
 • U kunt de planning bekijken als “kalender” met stippen per activiteit in de verschillende maanden of in een lijst waarin alle activiteiten op datum gesorteerd zijn.

 

Wilt u meer uitleg over het gebruik van de planning? Laat het ons weten via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Performance manager: prestatie-indicatoren 2013 formuleren

LENS business software heeft voor apotheken een voorbeeldset van prestatie-indicatoren ontwikkeld die u kunt gebruiken voor Performance manager. Een aantal indicatoren kan automatisch vanuit de Q-base registraties worden overgenomen, zodat het meten u geen tijd meer kost.

 

Wilt u kosteloos de voorbeeldset prestatie-indicatoren ontvangen? Stuur een bericht naar info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Updates
Update Q-link: versies vergelijken

In Q-link is het nu mogelijk om verschillende versies van documenten met elkaar te vergelijken. U kunt de huidige actuele versie van het kwaliteitshandboek vergelijken met iedere versie in het archief, maar ook archiefversies zijn met elkaar te vergelijken.

Via de knop “Vergelijk versies” kiest u welke versies u wilt vergelijken. Alle nieuwe tekst wordt met een groene arcering aangegeven, alle verwijderde tekst is rood gearceerd en doorgehaald.

U vindt de knop “Vergelijk versies” zowel via Raadplegen als ook in het Archief en via Overzichten.

Update Q-link: flowcharts ook als concept

Q-link flowcharts kunnen nu ook in concept bewerkt worden. Tevens kunnen we voor u instellen welk tabblad als voorkeurstabblad ingesteld moet worden (tekst, flowchart of tabel).

Werkt u nog niet met de flowcharts, maar bent u dat wel van plan? Laat het ons weten. We zullen deze module kosteloos voor u activeren.

Update Q-base: meer mogelijkheden voor signaleringsmails

Bij het invoeren van nieuwe registraties kan hiervan een mail worden gestuurd naar één of twee emailadressen. Deze signaleringsmogelijkheid is nu uitgebreid en maakt het mogelijk om opnieuw een mail te ontvangen als de registratie wordt gewijzigd of als er een activiteit wordt gewijzigd (bijvoorbeeld een datum wordt aangepast).

 

Wilt u een aanpassing van uw signaleringsmail? Laat het ons weten.

Update Performance manager: centrale prestatiekaart

Voor organisaties die Performance manager voor meerdere locaties gebruiken, kan een centrale prestatiekaart worden klaargezet. Prestatie-indicatoren die in de centrale prestatiekaart worden opgenomen, verschijnen automatisch in de prestatiekaart van iedere locatie, waardoor het beheer eenvoudiger wordt.

De centrale prestatiekaart maakt het mogelijk om de gezamenlijke prestaties van alle locaties te beoordelen en binnenkort kunnen ook de prestaties van locaties met elkaar vergeleken worden.

 

Wilt u weten op welke manier de centrale prestatiekaart voor uw organisatie interessant kan zijn? Neem contact met ons op via info@lens-bs.nl of bel naar 035 – 628 62 88.

Cursussen
Cursusdata 1e helft 2013

LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden de volgende cursussen aan:

 

Q-link cursussen

Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:

 • donderdag 17 januari van 13.30 uur tot 17.00 uur
 • dinsdag 23 april van 09.30 uur tot 13.00 uur

 

Q-link cursus voor gevorderden behandelt Q-base en Performance manager en wordt aangeboden op:

 • donderdag 17 januari van 09.30 uur tot 12.30 uur
 • dinsdag 23 april van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)

Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 12 maart van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Kwaliteitshandboek in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link)

In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt of herschrijft met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 28 mei van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Interne auditing

Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Cursusdag 1 is op donderdag 28 maart 2013 van 9.30 tot 17.00 uur en cursusdag 2 is op donderdag 25 april 2013 van 09.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Auditen met effect

De eendaagse cursus Auditen met effect is speciaal ontwikkeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 19 maart 2013 van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Nieuwe kwaliteitscoördinator

In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem.

De cursus bestaat uit een trainingsdag en een terugkomdagdeel na enkele weken.

De cursusdag is op donderdag 7 februari van 9.30 tot 17.00 uur. Het terugkomdagdeel wordt in overleg gepland. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

 

LEAN in de zorg

Tijdens deze eendaagse cursus maken de deelnemers kennis met de principes van LEAN management en worden enkele instrumenten besproken die een organisatie kan toepassen om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 9 april van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.