naar home pagina LENS business software
Nieuwsbrief voor gebruikers van
Q-link | Q-base | Performancemanager


september 2012
Cursus reminder
LENS business software biedt in samenwerking met Limpens en Partners een aantal cursussen aan om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. We bieden dit najaar de volgende cursussen aan:
Q-link cursussen
Q-link basis cursus
Q-link basiscursus behandelt Q-link en Q-base en wordt aangeboden op:
  • donderdag 27 september 2012 van 9.30 uur tot 13.00 uur
  • dinsdag 27 november 2012 van 9.30 uur tot 13.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Q-link cursus voor gevorderden
Q-link cursus voor gevorderden behandelt Q-base en Performance manager en wordt aangeboden op:
  • donderdag 27 september 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  • dinsdag 27 november 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen kwaliteitsmanagement in combinatie met Q-link
Kwaliteit door prestaties (combinatie inhoud en Performance manager)
Inzicht in prestaties helpt organisaties hun kwaliteit (verder) te verbeteren. Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op alle aspecten die het meten van prestaties en het gebruik van de prestatie-indicatoren effectief maakt. Ook het gebruik van Q-link module Performance manager voor het formuleren en meten van prestatie-indicatoren komt aan bod.

De cursus wordt gegeven op donderdag 11 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

KHB in flowcharts (combinatie inhoud en Q-link) LET OP: nieuwe datum
In deze eendaagse cursus leert u hoe u een kwaliteitshandboek opstelt met procesbeschrijvingen in de vorm van flowcharts. De cursus is bedoeld voor ervaren kwaliteitsfunctionarissen. ’s Middags wordt geoefend met de flowchartmodule van Q-link.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 11 december van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursussen Kwaliteitsmanagement
Interne Auditing
Het doel van deze tweedaagse cursus is vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig interne audits te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het opstellen van de rapportage en het omzetten van verbeterpunten in acties komt aan bod.

Cursusdag 1 zal plaatsvinden op maandag 29 oktober van 9.30 tot 17.00 uur en cursusdag 2 is op maandag 26 november van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Auditen met effect
De eendaagse cursus Auditen met effect is bedoeld voor ervaren auditoren en kwaliteitscoördinatoren om het resultaat van audits te vergroten en om interne audits een nieuw elan te geven.

De cursus wordt gegeven op donderdag 8 november van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Nieuwe kwaliteitscoördinator
In deze cursus leren nieuwe kwaliteitscoördinatoren alle praktische vaardigheden om snel en efficiënt aan de slag te gaan met het eigen kwaliteitssysteem.

De cursus bestaat uit een trainingsdag en een terugkomdagdeel na enkele weken.

De cursusdag wordt gegeven op dinsdag 9 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Het terugkomdagdeel wordt in overleg gepland. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Cursus LEAN management
LEAN in de zorg
Tijdens deze eendaagse cursus maken de deelnemers kennis met de principes van LEAN management en worden enkele instrumenten besproken die een organisatie kan toepassen om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 27 november van 9.30 tot 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.